Politica de confidenţialitate

 

 

Politica de confidențialitate și notificări

 

Acesta este un site educațional și de informare pentru medici, farmaciști și pacienți; oferă, de asemenea, informații despre EGIS.

EGIS Pharmaceuticals Plc reprezentanță din România (Egis), cu sediul social în Calea Floreasca nr. 165, ONE UNITED TOWER, etaj 4, cod poștal 014459, sector 1, București, Cod fiscal 11 229 221 este operatorul care se ocupă cu prelucrarea datelor dumneavoastră pe site.

Apreciem interesul dvs. față de EGIS și produsele noastre și dorim să ne asigurăm că vă simțiți în siguranță atunci când vine vorba de protejarea datelor dvs. personale in relatia cu noi. Egis respectă Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (în continuare, „GDPR”) și dorește să vă informeze în paragrafele de mai jos despre modul în care procesează și protejează datele dvs. personale.

 

Pentru mai multe informații, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor personale prin telefon, fax sau e-mail:

Telefon: 021 412 00 43

E-mail: dataprotection@egis.ro

 

Cine colectează datele

Operatorul datelor dvs. personale este Egis Pharmaceuticals PLC România cu sediul social în Calea Floreasca nr. 165, ONE UNITED TOWER, etaj 4, cod poștal 014459, sector 1, București, Telefon: 021 412 00 43; Fax: 021 412 00 08; E-mail: office@egis.ro

Egis colectează datele cu caracter personal comunicate direct de dvs. și datele sunt prelucrate în măsura în care le furnizați și pot fi combinate cu alte date obținute din surse disponibile publicului, cum ar fi registrele publice ale persoanelor juridice, bazele de date disponibile publicului pentru profesioniștii din domeniul sănătății sau de la alte companii din Grupul Servier. Datele cu caracter personal furnizate care nu sunt necesare în scopul prelucrării lor nu sunt prelucrate.

Furnizori externi de servicii

Folosim furnizori de servicii care ne susțin în furnizarea serviciilor noastre. În efectuarea acestor servicii, acești furnizori pot prelucra datele dvs. în numele nostru, în conformitate cu instrucțiunile noastre și sub supravegherea noastră numai în scopurile descrise în această politică sau în alte materiale, dacă este cazul. Acești furnizori de servicii pot fi, de asemenea, localizați în afara UE. Vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele pe care le furnizați sunt protejate corespunzător în conformitate cu prevederile legale, în conformitate cu cerințele legale aplicabile în Uniunea Europeană în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Dacă datele dvs. sunt transferate în țări din afara Spațiului Economic European, oferim un nivel adecvat de protecție a datelor prin garanții adecvate

Perioada de stocare a datelor.

Egis va stoca datele dvs. personale pentru o perioadă bazată pe interacțiunile dvs. cu Egis, pentru o perioadă prevăzută de lege, precum și pentru perioada specificată în reglementări și necesară pentru stabilirea, urmărirea sau apărarea revendicărilor. Egis poate stoca datele dvs. personale pentru următoarele perioade:

- Până la retragerea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dvs. personale,

- la 10 ani de la expirarea autorizației de introducere pe piață pentru datele obținute în timpul activităților de farmacovigilență; ulterior aceste date vor fi șterse sau anonimizate,

- 10 ani de la începutul anului următor exercițiului financiar când documentul cu datele dumneavoastră cu caracter personal a fost aprobat, în scopul raportării financiare și fiscale dacă datele sunt legate de astfel de activități de către Egis,

- 6 ani de la ultima interacțiune cu Egis, în scopuri statistice și analitice și pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Pentru informații despre datele colectate automat, consultați secțiunea „Cookie-uri”.

Luarea automată a deciziilor. Datele dvs. personale nu vor fi utilizate pentru decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-un mod semnificativ similar.

 

Scopul prelucrării datelor

În funcție de natura interacțiunilor dvs. cu Egis, Egis vă poate prelucra datele cu caracter personal pentru a:

1. Răspunde la întrebările dvs. cu privire la produsele Egis (temeiul legal: articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR),

2. Furniza materiale educative și informative despre medicamente (temei juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR)

- pentru a organiza întâlniri cu specialiști în produsele Egis (baza legală: articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR),

3. Raporta reacțiile adverse, formula reclamații și pune în aplicare alte activități de farmacovigilență (temeiul juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR în legătură cu prevederile legislației în domeniul sănătății și farmaceutic),

4. Îndeplini contracte și acorduri (temei legal: articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR),

5. Păstra o evidență a eșantioanelor de medicamente pe care vi le-am furnizat (temeiul juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR în legătură cu prevederile legilor privind sănătatea și domeniul farmaceutic),

6. Organiza, acorda și deconta financiar competiții și chestionare organizate de Egis și pentru a prezenta premii câștigătorilor lor (temeiul legal: articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR sau: articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR în legătură cu prevederile legii fiscale și contabile),

7. Aranjați participarea dvs. la conferințe și programe de formare (temei juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR sau temei juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR).

8. Gestionați formalitățile financiare legate de activitățile dvs. finanțate de Egis (baza legală: articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR),

9. Divulgați informații cu privire la transferurile de fonduri efectuate de către Egis (baza legală: articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR) în legătură cu prevederile legislației fiscale și contabile și Agenției Naționale a Medicamentului)

10. Permite utilizarea programelor și aplicațiilor Egis (temei legal: articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR),

11. Analiza utilizarea de către dvs. a programelor și aplicațiilor Egis, navigarea pe site-urile web și utilizarea conturile gestionate de Egis (baza legală: articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR),

12. Urmări interesele legitime ale Egis: să asigure securitatea serviciilor furnizate de Egis, să continue comunicarea cu dvs. și să vă furnizeze informații, să analizeze activitățile dvs. legate de produsele și serviciile Egis, să urmărească reclamațiile legale potențiale (baza legală) : Art. 6 (1) (f) GDPR).

 

Baza legală pentru prelucrarea datelor

Datele dvs. personale pot fi prelucrate de Egis având în vedere:

1. Consimțământul dvs. (art. 6 (1) (a) GDPR): Egis vă poate prelucra datele cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor. Pentru datele colectate pe baza consimțământului dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dvs. înainte de retragerea acestuia. În funcție de canalul de comunicare, Egis va specifica modul în care consimțământul dat poate fi retras; cu toate acestea, vă puteți retrage consimțământul în orice moment folosind datele de contact furnizate mai sus.

2. Respectarea obligațiilor legale care se aplică Egis (articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR): În unele situații, Egis este obligat prin lege să colecteze anumite date cu caracter personal, în special în cazul în care este necesar să se respecte obligațiile aferente la raportarea financiară și fiscală, activitățile de farmacovigilență și păstrarea unui registru al mostrelor de medicamente furnizate de Egis. În astfel de situații nu aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor și nici de a solicita ștergerea datelor dvs. Cu toate acestea, aveți în continuare dreptul de a accesa și corecta astfel de date; vă bucurați și de alte drepturi, așa cum sunt prezentate mai jos.

3. Executarea unui contract cu dvs. (Art. 6 (1) (b) GDPR): Egis poate prelucra datele dvs. cu caracter personal acolo unde este necesar pentru a încheia un contract între dvs. și Egis. Dacă datele sunt prelucrate din acest motiv, este posibil să nu aveți dreptul de a vă opune sau, dacă vă opuneți, nu va fi posibil să executăm contractul. Cu toate acestea, aveți în continuare dreptul de a accesa și corecta astfel de date; vă bucurați și de alte drepturi, așa cum sunt prezentate mai jos.

4. Interesele legitime ale Egis (art. 6 (1) (f) GDPR): Egis poate prelucra datele dvs. personale pentru a-și urmări interesele legitime, atâta timp cât drepturile și libertățile dvs. fundamentale nu sunt afectate de aceste interese. Egis poate prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a continua comunicarea cu dvs., pentru a vă oferi informații și pentru a analiza activitățile dvs. legate de produsele și serviciile Egis.

 

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Puteți solicita informații și acces la datele stocate care vă privesc și, în unele cazuri, aveți dreptul de a primi datele pe care le-ați furnizat într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. În plus, puteți solicita, de asemenea, ștergerea, corectarea sau restricționarea prelucrării datelor dvs. În același timp, aveți dreptul de a vă opune, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. În cazul în care datele dvs. sunt transferate într-o țară din afara UE care nu oferă o protecție adecvată, puteți solicita o copie a contractului sau alte garanții care implementează o protecție adecvată a datelor dvs. personale. Pentru mai multe detalii despre aceste drepturi, a se vedea mai jos.

1. Dreptul de acces - puteți obține, la cerere și în condițiile stabilite de lege, o indicație dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și, dacă da, dreptul de a obține acces / o copie a acestor date personale, precum și prelucrarea informațiilor specifice. Prin exercitarea acestui drept, drepturile și libertățile altor persoane vizate nu ar trebui să fie afectate.

2. Dreptul de a vă rectifica datele cu caracter personal - ne puteți cere să rectificăm datele dvs. personale pe care le considerați incorecte / inexacte sau, după caz, completarea datelor dvs. personale care este incompletă, inclusiv prin furnizarea unui supliment afirmație.

3. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) - puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri justificate, în cazurile prevăzute de lege.

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal cunoaște următoarele limite / situații atunci când nu este aplicabil: (i) existența unui temei juridic diferit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal decât consimțământul; (ii) existența unor motive legitime pentru care prevalează ale noastre în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal relevante; (iii) în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal relevante implică exercitarea dreptului la liberă exprimare și informații; (iv) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal relevante implică respectarea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea unei autorități oficiale; (v) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; (vi) când datele personale relevante sunt necesare în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice; (vii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal implică constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării - în anumite condiții, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Astfel de condiții în care este incident acest drept sunt: ​​(i) persoana vizată contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru perioada care ne permite să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora; (iii) operatorul nu mai are nevoie de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul pentru care au fost colectate, dar persoana vizată solicită aceste date cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru perioada în care se verifică că există motive legitime pentru care operatorul să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților datelor subiect.

5. Dreptul de a vă opune - vă puteți opune oricând, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca date cu caracter personal care vor viza prelucrarea dacă, de exemplu, baza prelucrării este interesul legitim , cu excepția cazurilor în care avem motive legitime care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate;

În același timp, dacă datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul activităților de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări, inclusiv profilarea în orice moment și fără nicio justificare.

6. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal - în măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automate și baza prelucrării este consimțământul sau executarea contractului, puteți solicita, în condițiile legii, (i) furnizarea de datele dvs. personale pe care le-ați furnizat operatorului într-o formă structurată, utilizate în prezent și care pot fi citite automat și (ii) transmiterea de către operator a acestor date către un alt operator de date, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege .

Prin exercitarea acestui drept, drepturile și libertățile altor persoane vizate nu ar trebui să fie afectate.

7. Dreptul de a depune o reclamație la o autoritate națională de supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - dacă credeți că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă GDPR, aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate națională de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor personale date. date cu caracter personal, în special către autoritatea din statul membru al Uniunii Europene în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau unde credeți că a avut loc presupusa încălcare a GDPR.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere posibilității de a se adresa justiției.

8. Dreptul de a retrage consimțământul - dacă ați consimțit la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării site-ului web și a serviciilor asociate acestuia, puteți retrage acest consimțământ în orice moment, cu efect pentru viitor.

 

Securitate legată de datele cu caracter personal

Aplicăm măsuri de securitate tehnică și organizațională pentru a vă proteja datele personale împotriva abuzului, pierderii și distrugerii sau împotriva accesului neautorizat la astfel de date. Aceste măsuri sunt revizuite și îmbunătățite în mod regulat.

 

Notificare informativă pentru formularele de contact

 Operatorul datelor personale ale celor care utilizează formularul de contact disponibil la: https://ro.egis.health/contact este Egis Pharmaceuticals PLC România cu sediul social în Calea Floreasca nr. 165, ONE UNITED TOWER, etaj 4, cod poștal 014459, sector 1, București, Telefon: 021 412 00 43; Fax: 021 412 00 08; E-mail: office@egis.ro

Datele dvs. cu caracter personal furnizate în formularul de contact vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor („GDPR”) pentru a vă contacta și pentru a face față interogării dvs. în temeiul art. 6 (1 (f) GDPR, adică în scopul intereselor legitime urmărite de Egis în calitate de operator.

1. Datele dvs. personale vor fi prelucrate până la soluționarea interogării dvs. trimise prin intermediul formularului de contact și, ulterior, până la expirarea perioadei de limitare pentru depunerea potențialelor creanțe legale.

2. Aveți dreptul de a accesa, corecta, șterge datele dvs. personale și de a restricționa prelucrarea acestora.

3. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale.

4. Datele furnizate de dvs. vor fi puse la dispoziție numai subcontractanților noștri și autorităților competente în conformitate cu reglementările aplicabile.

5. Deciziile referitoare la interogarea dvs. nu vor fi automatizate.

6. Furnizarea datelor solicitate în formularul de contact este voluntară, dar necesară pentru a face față interogării dvs.

7. De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la președintele Biroului de protecție a datelor cu caracter personal dacă credeți că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este ilegală.

 

Notificare informativă pentru solicitanții de locuri de muncă

1. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR”) pentru a desfășura procesul de recrutare în conformitate cu:

- Art. 6 (1) (c) GDPR, adică îndeplinirea obligațiilor care decurg din prevederile dreptului muncii

- Art. 6 (1) (a) GDPR, adică pe baza consimțământului dvs. - cu privire la datele în afara sferei definite în Codul muncii; și dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de recrutare viitoare

2. Dacă sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a participa la recrutări viitoare, datele dvs. vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului, dar nu mai mult de 6 luni. Dacă nu vă dați consimțământul, datele dvs. personale vor fi șterse imediat după finalizarea procesului de recrutare pentru funcție.

3. Datele dvs. vor fi puse la dispoziție exclusiv subcontractanților Egis. Datele dvs. pot fi puse la dispoziția filialelor Egis Group [https://hu.egis.health/contact] în măsura necesară desfășurării procesului de recrutare.

4. Deciziile privind procesul de recrutare și rezultatul acestuia nu vor fi automatizate.

5. Furnizarea datelor dvs. personale, astfel cum este definită în Codul muncii, este necesară pentru procesul de recrutare. Furnizarea de date cu caracter personal suplimentare este voluntară și necesită consimțământul dumneavoastră.

 

Raportarea reacțiilor adverse, reclamațiilor și întrebărilor referitoare la medicamente

Scopul datelor:

Egis colectează date cu caracter personal comunicate de dvs. pentru a-și îndeplini obligațiile legale și pentru a permite contacte suplimentare legate de raportarea reacțiilor, întrebărilor și reclamațiilor evenimentelor adverse. Legea medicală și farmaceutică nu impune furnizarea datelor personale ale unui pacient pentru a raporta în mod eficient o reacție adversă, dar raportul poate include astfel de date. Dacă un raport este făcut de o persoană care nu este un profesionist din domeniul sănătății, acesta poate include datele sale, cum ar fi: numele sau datele de contact (de exemplu, pacientul, ruda sau îngrijitorul). Rapoartele făcute de un profesionist din domeniul sănătății vor include datele personale ale persoanei care raportează.

 Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor.

Toate datele dvs. personale comunicate în interogarea dvs. vor fi prelucrate pentru a îndeplini obligațiile de farmacovigilență ale operatorului sau pentru a răspunde la o reclamație sau la o întrebare referitoare la un produs.

Toate datele dvs. personale comunicate în interogarea dvs., cu excepția numărului de telefon, vor fi prelucrate conform art. 6 (1) (c) GDPR în legătură cu prevederile Legii sănătății și farmaceutice.

Baza legală pentru prelucrarea numărului dvs. de telefon este un interes legitim al operatorului care trebuie să poată contacta persoana care raportează (art. 6 (1) (f) GDPR).

 Divulgarea datelor.

Datele dvs. pot fi dezvăluite entităților din grupul de capital al operatorului filialelor Egis Group [https://hu.egis.health/contact] și entităților care prelucrează datele la cererea operatorului, cum ar fi furnizorii de servicii IT și arhivare.

 Transferul de date către țări terțe.

Datele dvs. personale nu vor fi transferate către destinatari din țări din afara Spațiului Economic European.

Datele dvs. personale pot fi transmise Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) pentru a îndeplini obligațiile legale.

 Perioada de stocare a datelor.

Datele dvs. cu caracter personal furnizate în interogarea dvs. vor fi prelucrate pe întreaga perioadă în care produsul medicamentos raportat este fabricat și, ulterior, timp de 10 ani de la data expirării ultimului lot fabricat.

 Luarea automată a deciziilor.

Datele dvs. personale nu vor fi utilizate pentru decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod semnificativ.

 

Notificare informativă pentru profesioniștii din domeniul sănătății

În calitate de operator de date, Egis prelucrează datele dvs. cu caracter personal în principal pe baza interesului său legitim de a-și promova produsele, împreună cu informațiile medicale relevante sau pe baza consimțământului dvs. prealabil, atunci când este cazul, dar și pentru a-și respecta obligațiile legale legate de farmacovigilență și transparență.

Datele dvs. personale sunt colectate și prelucrate de Egis în următoarele scopuri:

• Monitorizarea legăturii medicale științifice cu profesioniștii din domeniul sănătății (HCP),

• Managementul furnizării informațiilor medicale,

• Comunicarea și gestionarea relațiilor și activități promoționale (contacte cu HCP), inclusiv interacțiuni, gestionarea relațiilor contractuale, gestionarea congreselor și întâlnirilor, baze de date ale experților din zona terapeutică, social media, servicii E (conferințe electronice etc.),

• Activități de gestionare a relației cu HCP în legătură cu studii clinice și activități de farmacovigilență,

• Managementul transparenței (dezvăluirea transferurilor de valoare de la Egis către părțile interesate din domeniul sănătății).

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate de Egis vor fi accesibile doar de o listă limitată de destinatari, în funcție de necesitatea cunoașterii sau acolo unde este impusă de lege. Astfel, principalele categorii de destinatari vor fi angajații autorizați ai Egis și departamentele care acționează în domeniul lor de activitate, inclusiv, dar nu se limitează la:

• Departamentul promoțional,

• Departamentul Afaceri Medicale,

• Departamentul de farmacovigilență,

• Departamentul Tehnologia Informației, acolo unde este necesar.

Egis folosește, de asemenea, furnizori terți (de exemplu, furnizori de găzduire) și parteneri de afaceri (de exemplu, organizații de cercetare contractuale, agenții de călătorie și conferințe, agenții, hoteluri, transportatori aerieni etc.) care pot accesa și datele dvs. personale pentru a le furniza serviciile. În cele din urmă, Egis va comunica unele dintre datele dvs. personale autorităților competente, cum ar fi autoritățile sanitare.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către alte entități Egis și către furnizori terți și autorități de sănătate care pot fi situate în interiorul sau în afara SEE, inclusiv în țările care nu au același nivel de protecție a datelor cu caracter personal ca în SEE , în special în scopul găzduirii și asistenței IT. În astfel de cazuri, Egis se asigură că astfel de transferuri sunt efectuate în conformitate cu dispozițiile aplicabile

legile și reglementările privind protecția datelor.

Datele dvs. personale colectate de Egis sunt păstrate într-o formă care vă permite identificarea nu mai mult decât este necesar în scopurile pentru care datele personale sunt prelucrate. Mai exact:

• Datele personale colectate pentru legătura medicală științifică cu asistența medicală sunt păstrate timp de 5 ani de la ultima interacțiune cu Egis, apoi datele sunt arhivate timp de 5 ani și șterse,

• Datele personale colectate pentru activitățile de gestionare a studiilor clinice cu HCP sunt păstrate până la comercializarea produsului studiat sau până la raportul final de cercetare sau până la publicarea rezultatelor cercetării. Acestea sunt apoi arhivate pe suport de hârtie sau electronic pentru o perioadă în conformitate cu legile și reglementările aplicabile;

• Datele personale colectate pentru gestionarea informațiilor medicale timp de mai mult de 10 ani de la solicitarea dvs., apoi datele sunt șterse,

• Datele personale colectate pentru comunicare, gestionarea relațiilor și activități promoționale (contacte cu HCP) sunt păstrate timp de 5 ani după ultima interacțiune cu Egis, apoi datele sunt arhivate timp de 5 ani și șterse,

• Datele personale colectate pentru activități de farmacovigilență sunt păstrate timp de 10 ani după ce autorizația de introducere pe piață relevantă a încetat să mai existe, apoi datele sunt șterse sau arhivate într-o formă anonimizată, cu excepția cazului în care reglementările locale obligatorii prevăd altfel.

• Datele cu caracter personal legate de gestionarea transparenței sunt păstrate, arhivate și șterse în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Ca persoană vizată, aveți dreptul în orice moment să solicitați de la Egis, în măsura în care este permis de legile și reglementările aplicabile, accesul și rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale. Din motive legitime, aveți dreptul să solicitați o restricție a prelucrării datelor dvs. personale sau să vă opuneți unei astfel de prelucrări. Atunci când o prelucrare a datelor se bazează pe o relație contractuală cu Egis, este posibil să aveți, de asemenea, dreptul de a primi datele personale care vă privesc numai pe care și pe care le-ați furnizat lui Egis într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină și interoperabil, și să o transmită altui operator de date (portabilitatea datelor).

În cele din urmă, aveți dreptul să depuneți o reclamație la Autoritatea pentru Protecția Datelor, legată de conformitatea Egis cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor.

 

Notificare informativă pentru contractori, furnizori

Domeniul de aplicare al datelor.

Egis colectează datele dvs. personale comunicate direct de dvs. și cele obținute de la entitatea pe care o reprezentați. Datele dvs. personale colectate de Egis includ numele dvs. și alte date de contact ale companiei: adresa poștală, numele și adresa locului de muncă, numărul de telefon al companiei, adresa de e-mail, poziția.

 Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor.

Datele dvs. personale comunicate către Egis vor fi prelucrate acolo unde este necesar pentru interesele legitime ale Egis (articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR), care include contacte de afaceri zilnice, oferirea și comanda de produse sau servicii și confirmarea finalizării a activităților comerciale între filialele Egis Group, cum ar fi contractele.

 Divulgarea datelor.

Pentru a continua aceste activități, Egis poate utiliza serviciile altor entități care acționează în numele lui Egis și la cererea lui Egis (în continuare: „Furnizorii Egis”). În unele situații, în măsura în care este necesar pentru a face față cererii dvs., a efectua un contract sau a furniza un serviciu, Egis poate dezvălui datele dvs. personale altor entități, cum ar fi hoteluri, transportatori, organizatori de evenimente și filiale ale Grupului Egis [https: // hu .egis.sănătate / contact].

Transferul de date către țări terțe.

Datele dvs. personale nu vor fi transferate către destinatari din țări din afara Spațiului Economic European.

Perioada de stocare a datelor.

Egis va stoca datele dvs. personale pentru o perioadă bazată pe interacțiunile dvs. cu Egis, pentru o perioadă cerută de lege și care este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Luarea automată a deciziilor.

Datele dvs. personale nu vor fi utilizate pentru decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-un mod semnificativ similar.

 

Detalii de contact

 Pentru mai multe informații sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor (DPO) prin telefon sau e-mail:

Telefon: 021 412 00 43

E-mail: dataprotection@egis.ro

 

Ultima actualizare: 25 iunie 2021

WarningBrowserul dumneavoastră nu este actualizat. Vă rugăm să folosiți un browser modern! Chrome || Firefox