Politica de confidenţialitate

1.     Dispoziții generale

Apreciem interesul dvs. față de EGIS și produsele noastre și vrem să ne asigurăm că vă simțiți în siguranță în ceea ce privește protecția datelor dvs. cu caracter personal atunci când vizitați site-ul web nostru. Pentru aceasta, avem în vedere respectarea și a cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”).

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații ori în caz că aveți întrebări privitoare la prezenta Politică, ne puteti contacta la datele de contact indicate mai jos.

EGIS Pharmaceuticals Plc („EGIS”), o societate juridică ungară, având o reprezentanță în România, cu sediul situat în Strada Polona nr. 68-72, etaj 3, sector 1, București, 010505, Cod Fiscal 11 229 221 este operatorul care se ocupă de prelucrarea datelor dvs. pe Website.

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal la telefon, fax sau e-mail:

Telefon: 021 412 00 43
Fax: 021 412 00 08
E-mail: dataprotection@egis.ro

2.     Ce sunt datele personale? Ce sunt cookie-urile?

Date cu caracter personal sunt toate datele care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa de e-mail.

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt create automat de către browser-ul dvs. de internet (de ex. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox) și stocate pe dispozitivul dvs. (de ex. laptop, tabletă, smartphone) atunci când vizitați un site web, inclusiv acesta. Informațiile apărute în legătură cu dispozitivul specific utilizat sunt stocate într-un modul cookie. Acest lucru nu înseamnă că putem să vă identificăm în mod direct. Folosirea modulelor de tip cookie are în vedere creșterea gradului dvs. de confort atunci când folosiți serviciile noastre de pe Website.

Cookie-urile fac posibilă, printre altele, recunoașterea dispozitivului utilizatorului. Refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor poate face unele site-uri web imposibil de folosit sau cu funcționalități limitate. De exemplu, neutilizarea Cookie-urilor poate însemna că nu veți mai primi publicitate care ține cont de preferințele și interesele dvs. evidențiate prin comportamentul de navigare.

De asemenea se poate distinge între: (i) Cookie-uri esențiale, care sunt necesare pentru ca un site web să funcționeze; (ii) Cookie-uri de performanță (non-esențiale, opționale), care contribuie la îmbunătățirea accesibilității unui site web, oferind o mai bună experiență de navigare utilizatorului.

3.     Modul de Folosire al cookie-urilor

Utilizăm Cookie-uri și prelucrăm date cu caracter personal prin intermediul site-ului web când vizitați Website-ul și când utilizați anumite funcționalități ale Website-ului (de ex., vizionare înregistrări video). Pentru mai multe detalii, a se vedea mai jos.

Folosim Cookie-uri pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea Website-ului și pentru a înțelege mai bine modul în care utilizatorii folosesc Website-ul, precum și funcționalitățile oferite de către acesta.

Folosim Cookie-uri de sesiune care sunt șterse automat după ce părăsiți Website-ul.

Pentru confortul utilizatorului, folosim de asemenea, Cookie-uri persistente care sunt stocate pe dispozitivul dvs. pentru o perioadă bine definită de timp. De exemplu, dacă vizitați din nou Website-ul pentru a folosi serviciile noastre, sistemul recunoaște că ați mai vizitat Website-ul. Aceste modulele cookie sunt șterse automat după o perioadă definită de timp, dar dvs. aveți și posibilitatea să le ștergeți când apreciați; pentru detalii, a se vedea mai jos.

În general, stocăm datele dvs. numai atât timp cât este necesar în scopul asigurării performanței Website-ului și a serviciilor asociate.   

3.1.   Acordarea consimțământului pentru folosirea cookie-urilor

În baza legislației aplicabile, prin raportare și la articolul 6, alineatul (1), litera (a) din RGPD, folosim Cookie-uri pe Website în baza consimțământului dvs. De asemenea, putem folosi și Cookie-uri în lipsa consimțământului dvs, în cazurile expres și limitativ prevăzute de legislația relevantă (de exemplu, potrivit articolului 4 alin. 6 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice – Cookie-uri esențiale).

Astfel, la accesarea Website-ului, ați avut posibilitatea de a vă da consimțământul pentru folosirea anumitor categorii de Cookie-uri. Unele categorii de cookie-uri sunt esentiale pentru funcționarea Website-ului și nu puteți opta în sensul de a le dezactiva, în timp ce alte categorii de Cookie-uri au utilități diferite și puteti alege ca acestea să fie folosite sau nu. Acceptarea acestor din urmă categorii de Cookie-uri vă va oferi o experiență adaptată preferințelor dumneavoastră. Puteți, însă, în orice moment, să vă retrageți consimțământul acordat potrivit opțiunilor menționate în Secțiunea 7. Încetarea funcționării cookie-urilor.

3.2.   Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe site-uri web pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți (de ex., o înregistrare video, o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa, de asemenea, Cookie-uri prin intermediul site-urilor web gazdă, motiv pentru care se numesc Cookie-uri plasate de terti. Terțelor părți respective le revin și lor obligații de respectare a legislației privind Cookie-urile și privind datele cu caracter personal.

În cazul Website-ului, Cookie-urile plasate de terti pot proveni de la urmatoarele entitati: Google LLC, etc. Această Politică va putea fi ajustată din timp în timp pentru a include informații despre cookie uri care provin de la alți terți.

De asemenea, acest site web cuprinde link-uri catre terțe site-uri web; odată accesate aceste link-uri, utilizatorii se supun politicii site-ul web respectiv.

3.3.   Cookie pentru înregistrarea acordului în vederea utilizării de cookie-uri

Pentru înregistrarea informației privind exprimarea acordului dvs. pentru acceptarea utilizării de către EGIS a Cookie-urilor / unor Cookie-uri (respectiv Cookie-uri neesențiale, față de care este necesar acordul dvs. pentru a fi utilizate) vom folosi un Cookie dedicat. Astfel, la prima accesare a Website-ului, veți primi un mesaj care oferă informatii succinte despre utilizarea Cookie-urilor și modul de acceptare al lor. Un Cookie va fi stocat în dispozitivul dumneavoastră care va reține faptul că ați văzut mesajul și că ați fost de acord cu utilizarea de Cookie-uri.

4.     Datele prelucrate

Cookie-urile în sine nu reprezintă date cu caracter personal și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet/ site-uri web. Există, însă, situații când date personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-urilor, în general, pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi acestuia o experiență mai adaptată preferințelor sale.

Datele personale legate de Cookie-uri și Cookie-urile sunt prelucrate în principal pentru scopuri precum (i) activități de marketing (altele decât comunicări comerciale electronice) inclusiv publicitate, promovarea activităților, imaginii, numelui comercial și mărcilor EGIS; (ii) cercetări de piață, statistică; (iii) analiza activităților/ comportamentului clienților în interacțiune cu EGIS; (iv) administrare Website; (v) protecția juridică a EGIS (vi) îndeplinire activități financiare, fiscale și contabile (inclusiv în caz de colaborare cu colaboratori externi pentru efectuarea de audituri externe); (vii) operațiuni de dezvoltare sau reorganizare, inclusiv via fuziuni cu alte entități, achiziția altor entități, divizări, transferuri de activitate sau de active; (viii) asigurarea, implementarea și dezvoltarea relațiilor între afiliați în cadrul grupului EGIS (inclusiv raportări, colaborări, creare de centre de cost).

Utilizarea Website-ului poate presupune prelucrarea următoarelor date personale:

·  Adresă IP

·  Data și ora vizitei

·  Diferența de fus orar față de ora Greenwich (GMT)

·  Conținutul solicitării (site-ul specific)

·  Stare acces/cod de stare HTTP

·  Volumul de date transferat în fiecare caz

·  Site-ul web de pe care se face solicitarea

·  Browser-ul

·  Sistemul de operare și interfața acestuia

·  Limba și versiunea software-ului ului browser-ului

Raportat la scopurile ce țin de operarea și administrarea Website-ului, datele sunt stocate în funcție de Cookie-ul utilizat aferent acelei date. 

În cazuri particulare (de ex. acțiuni judiciare ori investigații de la autorități publice), datele personale pot fi stocate pe o perioată mai mare, în raport de necesitățile impuse de fiecare caz. De exemplu, în cazul în care aceste date personale ar fi necesare pentru scopuri legate de protecția juridică a EGIS (de ex., în cazul unui litigiu), datele pot fi stocate pe durata perioadei de prescripție (în general de 3 ani).

 

5.     Destinatarii datelor cu caracter personal și transferul de date către ţări terţe

5.1.   Exercitarea drepturilor

În vedere exercitării drepturilor noastre sau pentru a ne proteja drepturile sau drepturile părţilor terţe datele cu caracter personal pot fi transferate titularilor acestor drepturi, consultanților și/sau autorităților și instituțiilor publice competente.

5.2.   Furnizori externi de servicii

Folosim furnizori de servicii care ne susţin în prestarea serviciilor noastre. În executarea acestor servicii, acești furnizori pot să prelucreze datele dvs. în numele nostru, în conformitate cu instrucțiunile noastre și sub supravegherea noastră exclusiv în scopurile descrise în prezenta politică ori în alte materiale, dacă este cazul. Acești furnizori de servicii pot avea sediul și în afara UE. Vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura conform prevederilor legale că datele pe care le furnizați sunt protejate în mod adecvat, în conformitate cu cerințele legale aplicabile în Uniunea Europeană privind protecția datelor personale. În cazul în care datele dvs. sunt transferate către țări din afara Spațiului Economic European, asigurăm un nivel adecvat de protecție a datelor prin garanții corespunzătoare, cum ar fi așa-numitele clauze standard de protecție a datelor, aprobate de Comisia Europeană, o decizie a UE privind caracterul adecvat sau așa-numitul Scut de confidenţialitate UE-SUA.

6.     Securitatea datelor

Aplicăm măsuri tehnice şi organizatorice de securitate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva utilizării abuzive, pierderii şi distrugerii sau împotriva accesului persoanelor neautorizate la aceste date.

De asemenea, în general, browser-ele de internet au integrate setări de confidentialitate și securitate. Astfel, vă recomandăm să vă actualizați frecvent browserul de internet utilizat.

7.     Încetarea funcționării cookie-urilor?

7.1.   Prin intermediul setărilor web-browser-ului

În general, browser-ele de internet actuale oferă utilizatorilor posibilitatea de a schimba și administra setările privind utilizarea Cookie-urilor.

Puteti accesa aceste setari din meniul broweser-ului de internet pe care îl utilizați. Pentru mai multe detalii privind administrarea cookie-urilor din broweser-ul dvs puteți accesa sectiunea “Ajutor” ori “Opțiuni” a acestuia ori puteți urma unul dintre link-urile de mai jos (dacă utilizați unul dintre aceste browsere de internet):

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442  

Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor

GoogleChrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro

Safari – https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=ro_RO&locale=en_Us

În cazul altor browsere de internet, pentru a afla setările aferente lor, puteți accesa site-ul web al dezvoltatorului acelui browser.

8.     Drepturile dvs. și datele de contact

Puteți solicita informații despre și accesul la datele stocate care vă privesc și, în anumite cazuri, aveți dreptul de a primi datele pe care le-ați furnizat într-un format utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. În plus, puteți solicita și ștergerea, corectarea sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră. Totodată, aveți dreptul la opoziție, dacă sunt îndeplinire condițiile legale. În cazul în care datele dvs. sunt transferate într-o țară din afara UE care nu oferă o protecție corespunzătoare, puteți solicita o copie a contractului sau alte garanții ce implementează o protecție corespunzătoare a datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii despre aceste drepturi, a se vedea mai jos.

8.1.   Dreptul de acces – puteți obține, la cerere si in condițiile stabilite de legislație, o precizare cu privire la faptul dacă prelucram datele personale ale dvs., și, în caz afirmativ, dreptul de a obține accesul / o copie a acestor date personale, precum si informații privind specificul prelucrării. Prin exercitarea acestui drept nu trebuie să se aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane vizate.

8.2.   Dreptul la rectificarea datelor personale – puteți sa ne solicitați sa rectificam datele personale ale dvs.pe care le apreciați incorecte/ inexacte ori, după caz, completarea datelor personale ale dvs.care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

8.3.   Dreptul la ștergerea datelor personale (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor personale care va privesc, fără întârzieri justificate, în cazurile prevăzute de lege.

Dreptul la ștergerea datelor personale cunoaște următoarele limite/ situații când nu este aplicabil: (i) existența unui alt temei juridic pentru prelucrarea de date personale decât consimțământul; (ii) existența unor motive legitime ale noastre care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datelor personale relevante; (iii) în cazul în care prelucrarea datelor personale relevante presupune exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; (iv) în cazul în prelucrarea datelor personale relevante presupune respectarea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale; (v) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; (vi) când datele personale relevante sunt necesare în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice; (vii) în cazul în prelucrarea datelor personale presupune constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8.4.   Dreptul la restricționarea prelucrării – în anumite condiții, în măsura in care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor personale ale dvs..

Asemenea condiții în care este incident acest drept sunt: (i) persoana vizată contestă exactitatea datelor personale, pentru perioada care ne permite să verificăm exactitatea datelor personale; (ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de prelucrarea datelor personale în scopul pentru care au fost colectate, dar persoana vizată solicită acele date personale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, pentru perioada în care se verifică dacă există motive legitime ale operatorului care să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate.

8.5.   Dreptul la opoziție – va puteți opune oricând, din motive întemeiate si legitime legate de situația dvs. particulara, ca date personale care va vizează sa facă obiectul unei prelucrări în cazul în care, de  exemplu, temeiul de prelucrare este interesul legitim, cu excepția cazurilor in care avem motive legitime care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate;

Totodată, in cazul în care datele personale ale dvs.sunt prelucrate în scopul activităților de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări, inclusiv profilării in orice moment și fără vreo justificare.

8.6.   Dreptul la portabilitatea datelor personale – în măsura in care se prelucrează date personale prin mijloace automate și temeiul de prelucrare este consimțământul ori executarea contractului, puteți sa solicitați, în condițiile legii, (i) furnizarea datelor personale ale dvs. pe care le-ați furnizat operatorului într-o forma structurata, utilizata curent si care poate fi citita in mod automat, precum si (ii) transmiterea de către operator a acestor date către alt operator de date, in măsura in care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Prin exercitarea acestui drept nu trebuie să se aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane vizate.

8.7.   Dreptul de a depune o plângere la o Autoritate Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal – în cazul în care considerați că prelucrarea datelor personale ale dumneavoastră încalcă RGPD, aveți dreptul de a depune o plângere o  autoritate națională de supraveghere în materia prelucrării de date personale, în special la autoritatea din statul membru al Uniunii Europene în care aveți reședința obișnuită, locul său de muncă sau în care considerați că a avut loc presupusa încălcare a RGPD.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere posibilității de a va adresa și justiției.

8.8.   Dreptul la retragerea consimțământului - dacă v-aţi exprimat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării Website-ului şi a serviciilor asociate acestuia, puteţi retrage acest consimţământ în orice moment, cu efect pentru viitor.

8.9.   Date de contact

Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să contactaţi responsabilul nostru cu protecţia datelor. Puneţi lua legătura cu responsabilul nostru cu protecţia datelor la adresa menționată în acest Website.

 

Această Politică a fost actualizată la data de FEBRUARIE 2020. Dacă va fi necesar să revizuim Politica, forma noua va lua locul formei anterioare. Prin urmare, vă recomandăm să urmariti modificările intervenite în prezenta Politica prin accesarea Website-ului.

WarningBrowserul dumneavoastră nu este actualizat. Vă rugăm să folosiți un browser modern! Chrome || Firefox