Aviz juridic

Termeni și condiții de utilizare a site-ului Egis Pharmaceuticals Ltd. (denumit în continuare „site-ul”) 

Prin vizitarea site-ului, sunteți de acord să fiți obligați de prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal și publicitatea datelor de interes public, ale Legii privind drepturile de autor și ale altor legi și reglementări relevante.

Prin accesarea conținutului site-ului și navigarea pe acesta și paginile sale, sunteți de acord cu termenii de utilizare cuprinși în acest aviz, fără nicio limită sau rezervă.

Prin utilizarea site-ului, acceptați termenii de utilizare, indiferent dacă i-ați citit sau nu. Necunoașterea termenilor de utilizare nu scutește utilizatorul de răspundere. Egis Pharmaceuticals Ltd. acordă o importanță deosebită protejării datelor furnizate de vizitatorii site-ului, garantării dreptului vizitatorilor de autodeterminare privind informațiile și asigurării unei navigări în condiții de siguranță, sens în care a luat măsurile tehnice, de securitate și organizatorice necesare.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Egis Pharmaceuticals Plc sunt disponibile accesând: https://hu.egis.health/adatvedelem.

Limitarea răspunderii 

Vizitatorii și utilizatorii serviciului Egis Pharmaceuticals Ltd. acceptă că

·            vizitarea sau utilizarea site-ului în orice scop se face la libera lor alegere, pe propriul risc și propria răspundere, iar orice informație descărcată și dobândită prin intermediul site-ului este utilizată de ei în mod voluntar, la libera lor alegere și pe propriul lor risc;

·            Egis Pharmaceuticals Ltd. și creatorii și operatorii site-ului nu sunt responsabili pentru nicio eroare, niciun prejudiciu sau nicio daună care poate să apară în legătură cu vizitarea sau utilizarea site-ului;

·            Egis Pharmaceuticals Ltd. nu va fi răspunzătoare pentru pierderi, daune sau costuri directe sau indirecte cauzate de funcționarea necorespunzătoare sau întreruperea funcționării site-ului sau legate de conținutul și datele și alte informații disponibile pe sau prin intermediul site-ului, inclusiv, fără a se limita la, exactitatea, moneda, caracterul complet, validitatea, adecvarea pentru un anumit scop, fiabilitatea sau corectitudinea acestora;

·            Egis Pharmaceuticals Ltd. își rezervă dreptul de a modifica conținutul site-ului din când în când fără o notificare prealabilă sau de a înceta sau suspenda unele sau toate serviciile sale;

·            Site-ul poate fi legat de alte site-uri, a căror utilizare este monitorizată de Egis Pharmaceuticals Ltd.; cu toate acestea, își declină orice răspundere pentru conținutul acestora și pentru orice prejudicii sau daune care rezultă din utilizarea acestora;

·            Orice conținut publicat pe site este exclusiv în scop informativ și nu poate în niciun caz să constituie sfaturi sau recomandări și nici nu poate servi drept bază pentru orice decizie sau acțiune, inclusiv, fără a se limita la, informațiile medicale care nu pot înlocui sfaturi medicale adecvate însoțite de detalii informație.

Drepturi de autor și comunicări pentru vizitatori

Toate informațiile de pe site, inclusiv toate informațiile despre designul și spiritul general al site-ului, precum și toate imaginile și conținutul textului, sunt protejate de legile privind dreptul de autor și proprietatea industrială. Drepturile relevante sunt deținute exclusiv de Egis Pharmaceuticals Ltd.

Puteți descărca informații de pe site-ul Egis Pharmaceuticals Ltd. și le puteți afișa sub orice formă numai pentru uz personal, în conformitate cu prevederile legislației privind dreptul de autor, și nu pot servi direct sau indirect scopul de a genera venituri financiare sau de a le spori. Orice informații și date utilizate în acest mod trebuie să fie însoțite de notificările relevante privind drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. La citarea oricărei lucrări de specialitate sau științifice de pe site pentru utilizare gratuită, trebuie să se specifice sursa și autorul lucrării.

Nici dvs., nici alte terțe părți nu puteți utiliza sau modifica, în întregime sau parțial, conținutul site-ului în orice scop publicitar sau comercial fără acordul prealabil scris al Egis Pharmaceuticals Ltd.

Nicio informație despre mărci comerciale, brevete, alte drepturi deținute exclusiv și produse din sistemul portal al site-ului, inclusiv informațiile disponibile prin intermediul linkurilor, nu se vor interpreta în niciun fel drept un drept sau o licență care vi se acordă. Egis Pharmaceuticals Ltd. nu cedează sau nu transferă niciunul dintre drepturile sale către vizitatorii site-ului.

Denumirile, mărcile comerciale și numele de domeniu care apar pe site sunt proprietatea Egis Pharmaceuticals Ltd. și ne rezervăm toate drepturile asupra acestora și nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

Egis Pharmaceuticals Ltd. nu oferă garanții cu privire la nicio informație deținută de o terță parte; utilizarea sau descărcarea acestor informații necesită acordul terței părți proprietare.

Conținutul site-ului și informațiile încărcate pe acesta sunt monitorizate constant în scopul filtrării informațiilor care sunt incompatibile cu principiile etice, protejarea drepturilor terțelor părți și aplicarea legilor și reglementărilor. Operatorul site-ului are dreptul de a șterge orice conținut neautorizat. În timp ce utilizați site-ul, sunteți de acord să nu încărcați date sau informații care ar fi contrare legii. În plus, recunoașteți că veți fi răspunzători pentru daune în legătură cu cele de mai sus.

Cu excepția linkurilor către pagina noastră de pornire, este strict interzis să plasați orice link sau să încadrați paginile fără acordul nostru scris prealabil.

Site-ul este controlat și operat de Egis Pharmaceuticals Ltd. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

Membru al personalului responsabil de administrarea site-ului: Dóra Mező, e-mail: mailbox@egis.hu

WarningBrowserul dumneavoastră nu este actualizat. Vă rugăm să folosiți un browser modern! Chrome || Firefox